Mediatafel.com

Adobe Dreamweaver CS6 - PHP

Over het boek

Cover boek Dreamweaver CS6 - PHP

Auteur: Patrick Verhaert
ISBN: 97890356.1271.6
Prijs: € 29
Pagina's: 368 p met CD-ROM
Zowel voor Mac OSX als Windows
Uitgever: Campinia Media

PHP en MySQL vormen samen de populairste combinatie voor de creatie van dynamische websites. Hun grote voordeel is dat ze gratis zijn, en dat de meeste hosting providers deze combinatie ondersteunen.

Het eerste deel van dit boek legt een degelijke basis van PHP en databaseontwerp. Met duidelijke voorbeeldbeelden en oefeningen maakt u interactieve webpagina’s.

In het tweede deel worden deze technieken gecombineerd tot krachtige, gebruiksvriendelijke webapplicaties.

Het laatste hoofdstuk behandelt enkele voorbeelden met jQuery en AJAX.

Speciaal voor PHP ontwikkelde de auteur meer dan twintig onmisbare "Server Behaviors" en "Server Formats". Dit maakt de software nog krachtiger en gebruiksvriendelijker.

Volgende onderwerpen komen aan bod.

Besturingssystemen:

Software:

De cd-rom bevat:

Voor wie is dit boek bedoeld?

Dit handboek is geschikt voor beginnende PHP-ontwerpers, maar ook voor gevorderden die de overstap naar Dreamweaver CS6 maken. Enige voorkennis over de ontwikkeling van statische websites met Dreamweaver is aangeraden.

Dit boek gaat verder waar "Dreamweaver CS6 – Initiatie" (ISBN 97890356.1270.9) eindigt.

Inhoudsopgave

 1. Introductie.
  1. Historiek.
  2. Voorkennis.
  3. Conventies.
  4. Systeemvereisten.
  5. De helpfunctie.
  6. Extensies.
  7. Dreamweaver updates.
 2. Statische en dynamische websites.
  1. Statische vs. dynamische websites.
  2. Ondersteunde servermodellen in Dreamweaver CS6.
 3. Apache, PHP en MySQL installeren.
  1. Productieserver (live server) en testserver.
  2. Testomgeving installeren op Windows (Wampserver).
  3. Testomgeving installeren op Mac OSX (MAMP).
  4. Een geschikte productieserver zoeken.
  5. Bronnen.
 4. Alias onder Apache.
  1. Map binnen de rootfolder.
  2. Map buiten de rootfolder toegankelijk maken.
  3. Default homepage en Directory Browsing.
  4. Lesmateriaal bij dit handboek.
  5. Bronnen.
 5. Dynamische website definiëren.
  1. Een alias of Symlink toevoegen aan de testserver.
  2. Nieuwe website definiëren in Dreamweaver.
  3. Nieuwe PHP-pagina aanmaken in Dreamweaver.
  4. Live View en Live Code.
  5. Dynamically-related files.
 6. Inleiding tot PHP.
  1. Syntaxis.
  2. PHP-delimiters.
  3. Commentaar.
  4. Het configuratiebestand php.ini.
  5. Foutafhandeling.
  6. Variabelen.
  7. Arrays.
  8. Echo() en print().
  9. Operatoren.
  10. Voorwaardelijke instructies.
  11. Lussen.
  12. Functies.
  13. Bronnen.
 7. Formulieren en superglobals.
  1. Formulieren.
  2. Datatype controleren en converteren.
  3. Superglobal variabelen.
  4. $_GET.
  5. $_POST.
  6. $_SERVER en $_ENV.
  7. $_COOKIE.
  8. $_SESSION.
  9. Isset() en is_null().
  10. Variabelen: een vergelijkend overzicht.
  11. Bronnen.
 8. Ingebouwde PHP functies.
  1. Overzicht van PHP functies.
  2. String functies.
  3. Array functies.
  4. Mathematische functies.
  5. Datum- en tijdfuncties.
  6. Datum en getallen vertalen.
  7. Reguliere expressies.
  8. Headerinformatie aanpassen.
  9. Output bufferen.
  10. Opdrachten.
  11. Bronnen.
 9. Apache en PHP configuratie via .htaccess.
  1. PHP eigenschappen aanpassen.
  2. Gepersonaliseerde foutpagina's.
  3. Bestandsindex uitschakelen.
  4. Bestanden uit de index verwijderen.
  5. De inhoud van een bestand afschermen.
  6. Alternatieve startpagina.
  7. Gebruikers blokkeren.
  8. Hotlinks blokkeren.
  9. Paswoordbeveiliging.
  10. .htaccess en password.txt overzetten naar de productieserver.
  11. Bronnen.
 10. MySQL Database server.
  1. Tabellen.
  2. Primaire sleutel.
  3. Database normalisatie.
  4. Externe of secundaire sleutel.
  5. Referentiële integriteit.
  6. Kolommen indexeren.
  7. Datatypen in MySQL.
  8. phpMyAdmin.
  9. De database overbrengen naar de productieserver.
  10. Besluit.
  11. Bronnen.
 11. Inleiding tot SQL.
  1. Virtuele map toevoegen aan de testserver.
  2. Nieuwe website definiëren in Dreamweaver.
  3. De database importeren.
  4. Over de database.
  5. De databaseconnectie.
  6. Alle records uit een tabel tonen (SELECT).
  7. Records sorteren (ORDER BY).
  8. Specifieke kolommen uit een tabel selecteren.
  9. Aantal rijen beperken (LIMIT).
  10. Een recordset filteren op één criterium (WHERE).
  11. Een recordset filteren via een zoekopdracht.
  12. Een recordset filteren op meerdere criteria.
  13. Gegevens aan de database toevoegen (INSERT).
  14. Gegevens aanpassen (UPDATE).
  15. Gegevens uit de database verwijderen (DELETE).
  16. Gegevens uit twee tabellen samenvoegen (JOIN).
  17. Besluit.
  18. Bronnen.
 12. Webapplicatie: boekengids.
  1. De database vernieuwen.
  2. De templates.
  3. Het publieke gedeelte van de website.
  4. Het administratieve gedeelte van de website.
  5. Logout (logout.php).
  6. Pop-up kalender voor datumingave.
  7. Online HTML-editor.
  8. Website verder optimaliseren via SSI.
  9. UTF-8 karakterset in PHP en MySQL.
  10. De website overbrengen naar de productieserver.
  11. Extra functionaliteit toevoegen.
  12. Bronnen.
 13. Email.
  1. Virtuele map toevoegen aan de testserver.
  2. Nieuwe website definiëren in Dreamweaver.
  3. SMTP-server.
  4. PHP configureren.
  5. De functie mail().
  6. Foutboodschappen verwerken.
  7. E-mail snippets.
  8. Scriptbeveiliging.
  9. Form processor.
  10. Bronnen.
 14. Webapplicatie: mailinglijst.
  1. De database importeren.
  2. Over de database.
  3. De templates.
  4. Het publieke gedeelte van de site.
  5. Het administratieve gedeelte van de site.
  6. Formulieren en mailscripts beveiligen.
  7. Mogelijke uitbreidingen.
  8. De website overbrengen naar de productieserver.
  9. Bronnen.
 15. Inleiding tot AJAX.
  1. Historiek.
  2. Wat is XML?
  3. Wat is JSON?
  4. Zes soorten AJAX requests.
  5. Same origin policy.
  6. Cross-site scripting.
  7. Bronnen.
 16. Dynamische AJAX-pagina's.
  1. Virtuele map toevoegen aan de testserver.
  2. Nieuwe website definiëren in Dreamweaver.
  3. De databaseconnectie.
  4. De templates.
  5. jQuery AJAX requests.
  6. Master/detailrelatie met AJAX.
  7. HTML vs. JSON of XML.
  8. Extern XML-bestand integreren.
  9. Bronnen.
 17. Index.

Updates

Pagina 155: 8.10.5 Wiskundige bewerkingen.

» Open opdrachten/bewerkingen.php.

In de broncode van dit bestand de optie selected="selected" wissen.

» Open opdrachten/style.css.

In de broncode van dit bestand eigenschap color:#000000 op de p-tag en op de body-tag wissen.

Pagina 248: 12.4.6 Een boek bewerken.

» Open boeken/bewerk.php.

In de broncode van dit bestand op de eerste radiobutton de optie selected="selected" wissen en op het tekstveld isbn de optie pattern="[0-9]{8}.[0-9]{4}.[0-9]{1}" wissen.

Pagina 255: 12.6.1 De kalender integreren.

<script>
$(function(){
   ...
   $("#pubDatum").datepicker({
      ...
      dateFormat: $.datepicker.ISO_8601,
      dateFormat: 'yy-mm-dd',
      ...
   });
});
</script>